Διακόπτης κουτιού

Μετακινήστε την λακκούλα αριστερά και δεξιά για να χτυπήσετε την μπάλα μέχρι να αναπηδήσετε και να σπάσετε τούβλα για πόντους. Συνεχίστε να στέλνετε την μπάλα μέχρι να σπάσετε όλα τα τούβλα προσπαθώντας να μην χάσετε ή θα πέσει κάτω και θα χάσετε 1 ζωή κάθε φορά συνολικά 3.

Πατήστε τα κουμπιά της οθόνης ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο PC.

Διακόπτης κουτιού | Free Online Arcade Games | Minigames