Καζίνο

Ταίριασμα 2: ίδιες κάρτες ανά μνήμη και ταιριάζουν με όλες τις κάρτες στο κατάστρωμα για να ολοκληρώσετε κάθε επίπεδο και προχωρήστε στο επόμενο πιο δύσκολο να έχετε περισσότερα ζευγάρια για να ταιριάξετε. Καλα να περνας!

Κάντε κλικ ή κλικ με το ποντίκι για αναπαραγωγή.

Καζίνο | Free Online Puzzle Games | Minigames