Χριστούγεννα

Έχετε 2 λεπτά για να ταιριάξετε 3 ή περισσότερα όμοια Χριστουγεννιάτικα αντικείμενα οριζόντια ή κάθετα για να κερδίσετε πόντους. Χτυπάτε τη βαθμολογία σας ή συγκρίνετε με φίλους.

Κάντε κλικ ή κλικ με το ποντίκι για αναπαραγωγή.