Δάκτυλο Spinner Online

Κρατήστε το περιστρεφόμενο δάχτυλο των δακτύλων σας μόνο με 5 πατημασιές για να ρυθμίσετε την καλύτερη εγγραφή για όλα τα υπόλοιπα. Διασκεδάστε πολύ!

Σύρετε το περιστρεφόμενο κουμπί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Δάκτυλο Spinner Online | Free Online Physics Games | Minigames