Κύριες πούλες

Επιλέξτε να παίξετε εναντίον ενός φίλου ή του υπολογιστή και να μετακινήσετε διαγώνια τα 20 κομμάτια σας γρήγορα σε μια πλατφόρμα 10x10 τετραγώνων για να συλλάβετε όλα τα κομμάτια του αντιπάλου σας για να κερδίσετε.

Κάντε κλικ ή κλικ με το ποντίκι για αναπαραγωγή.