Εκτελέστε Ninja

Βοήθησε το ninja να συγκεντρώσει όλα τα αστέρια και να αποφύγει τις παγίδες και τις αιχμές ενώ τρέχει. Καλα να περνας!

Χρησιμοποιήστε τα αριστερά και τα δεξιά βέλη για να μετακινηθείτε.

Εκτελέστε Ninja | Free Online Arcade Games | Minigames