Αποστολή σκοπευτών

Πυροβολήστε όλους τους εχθρούς με το όπλο του σκοπευτή σας και το πεδίο εφαρμογής πριν τελειώσει ο χρόνος για να ολοκληρώσετε κάθε αποστολή. Λάβετε υπόψη την κατεύθυνση και τη δύναμη του ανέμου που επηρεάζουν την ακρίβεια της λήψης σας. Προσπαθήστε να μην πυροβολείτε σε ομήρους και να σκοτώσετε όλους τους εγκληματίες ή η αποστολή σας θα αποτύχει.

Πατήστε ή χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σκοράρετε και να πυροβολήσετε.

Αποστολή σκοπευτών | Free Online Sniper Games | Minigames