Ταξίδι φορτηγού

Επιλέξτε Tom ή Trudy για να οδηγήσετε το φορτηγό και να αρχίσετε να οδηγείτε για να συλλέγετε κέρματα για αναβαθμίσεις και ρολόγια για περισσότερο χρόνο, αποφεύγοντας τα κενά και τις αιχμές αλλάζοντας συνεχώς τις λωρίδες.

Κάντε κλικ ή κλικ με το ποντίκι για αναπαραγωγή.

Ταξίδι φορτηγού | Free Online Arcade Games | Minigames